Grimsbu Turistsenter


Hvordan komme til Grimsbu
GPS:Latitude: 62° 09' 20" N
Longitude: 10° 10' 20" E

Fra Trondheim:Kjør E6 til Hjerkinn. Ta av til venstre ned mot Folldal. Fortsett ca. 1 mil etter Folldal til Grimsbu. Vi ligger rett på venstre side av veien og er lett å få øye på. Alternativ rute på vinterstid når været gjør at overgangen over Hjerkin er steng er å følge E6 til Berkåk, ta av til venstre rett etter Berkåk i retning Kvikne. Kjør til Alvdal, og ta til høyre i retning Folldal. Grimsbu er ca. 1 mil før du kommer til Folldal, og du vil se oss på høyre side.

Fra Oslo:Kjør E6 til Hjerkinn. Ta av til høyre ned mot Folldal. Fortsett ca. 1 mil etter Folldal til Grimsbu. Vi ligger rett på venstre side av veien og er lett å få øye på. Alternativ rute på vinterstid når været gjør at overgangen over Hjerkin er steng er å kjøre Østerdalen til Alvdal, ta til venstre i retning Folldal. Grimsbu er ca. 1 mil før du kommer til Folldal, og du vil se oss på høyre side.